BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

EVN Yazılım San. Tic. Ltd.Şti., müşterilerimize ve iş ortaklarımıza en üst düzeyde güvenlik sağlamayı taahhüt eder. Bu nedenle, bilgi güvenliğini korumak amacıyla aşağıdaki politikaları benimsemekte ve uygulamaktadır:

 • Bilgi Varlıklarının Sınıflandırılması ve Korunması:
 • Bilgi varlıkları belirlenecek, sınıflandırılacak ve uygun koruma önlemleriyle desteklenecektir. Her bilgi varlığına uygun erişim hakları atanacak ve bu haklar düzenli olarak gözden geçirilecektir.
 • Bilgi Güvenliği Eğitimi ve Farkındalığı:
 • Tüm çalışanlar, bilgi güvenliği konularında eğitilecek ve düzenli olarak güncel bilgi güvenliği farkındalık eğitimlerine katılacaktır. Personel, bilgi güvenliği politikalarına tam uyum sağlamakla sorumludur.
 • Bilgi Güvenliği Sorumluluğu:
 • Bilgi güvenliği sorumluluğu belirlenmiş kişilere atanacaktır. Bu kişiler, güvenlik politikalarının uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gereken adımları atacaklardır.
 • Fiziksel Güvenlik:
 • Fiziksel güvenlik önlemleri alınacak ve tesislere yetkisiz erişimi önlemek adına uygun kontrol mekanizmaları kurulacaktır.
 • Bilgi Güvenliği İncelenmeleri ve Değerlendirmeleri:
 • Düzenli olarak bilgi güvenliği denetimleri ve değerlendirmeleri yapılacak, güvenlik açıkları belirlenecek ve gerekli düzeltici önlemler alınacaktır.
 • Yazılım Güvenliği:
 • Yazılımlar düzenli olarak güvenlik açıkları yönünden kontrol edilecek ve güvenlik düzeltmeleri zamanında yapılacaktır.
 • İletişim Güvenliği:
 • İletişim kanalları ve ağ güvenliği sürekli olarak izlenecek ve güvenliği sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler alınacaktır.
 • Acil Durum Yönetimi ve İyileştirme:
 • Bilgi güvenliği acil durum planları oluşturulacak ve düzenli olarak test edilecektir. Oluşan olaylar hemen değerlendirilip gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.
 • Yasal ve Sözleşmesel Yükümlülükler:
 • İlgili yasal ve sözleşmesel yükümlülükler sürekli olarak izlenecek ve uygun önlemler alınacaktır.
 • İyileştirme Süreçleri:
 • Bilgi güvenliği politikaları ve süreçleri düzenli olarak gözden geçirilecek, geliştirilecek ve sürekli iyileştirme anlayışı benimsenecektir.

Bu bilgi güvenliği politikası, EVN Yazılım San. Tic. Ltd.Şti.'nin bilgi varlıklarını koruma ve güvenlik seviyelerini yükseltme taahhüdünü yansıtmaktadır. Politika hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.